Pöördumine Okupatsioonide Muuseumi Suhtes

Okupatsioonide muuseumi nime muutmine nõrgendab eestlaste ajaloomälu

Tänase Venemaa propaganda ja infosõja taustal  on eestlaste ajaloomälu kaitse väga aktuaalne. Eesti identideedi püsimajäämist rünnatakse jõuliselt ning seda suunatakse ja kontrollitakse Venemaalt.

On selge, et eestlaste ja venelaste suhtumine ajaloosündmustesse püsib kohati lausa kardinaalselt erinev. Teine maailmasõda on venelastele võit, eestlastele okupatsioon.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas toetab Okupatsioonide muuseumi motiivi  tõsta vabaduse väärtust. Asendades „Okupatsioonide muuseumi” nimi nimega „Vabamu” võib aga kustutada rahva ajaloo mälust selle mida Okupatsioonide muuseumi nimi tegelikult esindab.

Okupatsioonide muuseum on siiani eestlaste ainus suurem ja selgesti eristatav ausammas okupatsioonide ohvriks langenud rahvale. Teist sellist monumenti Eestis ei ole. Kardame, et nime muutmisega jääb okupatsioonide eksponeerimine teiste teemade varju, mida kavatsetakse muudatuste käigus juurde lisada. Otsekoheselt öeldes, muuseumi juhtkond plananib liiga kergekäeliselt minema heita Eesti oluliseima eksponaadi nime.

Sügav kummardus Dr. Olga Kistler-Ritso algatusele ja hiilgavale panusele, ilma milleta oleks muuseum ainult unistus. Sügav kummardus muuseumi juhtkonnale nende järjekindluse eest hoides üle aastate õiguse ja õigluse printsiibid rahvusvahelises päevapoliitikas. EKN igati kiidab heaks muuseumi plaani suurendada külastajate arvu uute programmidega kuid on veendumusel et need programmid ei tohi kahjustada muuseumi algupära.

Arvame et nime muutmisega saadetakse üldsusele eksitav signaali, et okupatsioonide väljapanek on vaid üks paljudest teemadest ja kindlasti mitte kõige tähtsaima. Nii jääb okupatsioon rahva silmis paratamatult teisejärjelikuks, kas juhtkond seda soovib või mitte aga Kreml teeb sellest olukorrast kindlasti omad järeldused.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas tungivalt soovitab mitte loobuda Okupatsioonide muuseumi nimest. Oleme veendunud, et vabaduse mõtestamist ja väärtustamist saab muuseumi programmide uuendamistega efektiivselt saavutada, ilma rahva tähelepanu kõrvale juhtimiseta algsest eesmärgist.

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta! Juba Juhan Liivi ütles, et kui rahvas unustab oma mineviku, ei ole tal ka tulevikku.